ติดต่อโรงเรียน

สถานที่ติดต่อ


โรงเรียนบ้านปงสนุก
10 ถนนจามเทวี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์  081-112-2393
E - Mail : psnlp.lpg1@gmail.com