1 1 1 1 1 1

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรี..

รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนออนไลน์ ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2..

ลิงก์สมัครเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ..

ลิงก์สมัครเรียน ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ที่จะต้องมาร..

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนในระดับชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2565 ที่จะต้องมารายงานตัว

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันกัลยาณี..

คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานวันกัลยาณีนิทัศน์ ณ โรงเรียนลำ..

กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปี 2566

กิจกรรมวันตรุษจีน โรงเรียนบ้านปงสนุก ประจำปี 2566

วันครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันครู ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรม

เดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามโรงเรียนพินิจวิทยา

เดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามโรงเรียนพินิจวิทยา

ร่วมพิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามโ..

ร่วมพิธีปฏิญาณตนเดินสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามโรงเรียนพินิจวิทยา

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา ..

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาจังห..

ที่นี่ปงสนุก

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2565 ร้อยปีรวมใจ เกษียณสดใส 65

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2565 ร้อยปีรวมใจ เกษียณสดใส 65

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุ..

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานแข่งขันมหกรรม..

อัญมณีแห่งเสมา คารวะมุทิตาด้วยดวงใจ กลุ่มเครือข่ายจามเทวี 2565

อัญมณีแห่งเสมา คารวะมุทิตาด้วยดวงใจ กลุ่มเครือข่ายจามเทวี 2565

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยวิธีเฉพาะเจ..

ขอซื้อขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2533

ขอซื้อขอจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบพิเศษ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2533

แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง