1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์

รับชมบรรยากาศวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2564

เชิญรับชมบรรยากาศวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 ได้ที่รายการ...ที่นี่ปงสนุก

QR-Code ชำระค่าบำรุงการศึกษา

QR-Code ชำระค่าบำรุงการศึกษา

ภาพกิจกรรม

ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ นางพิรมณ์ญา ..

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้ดำเนินการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครู ได้แก่ นางพิรมณ..

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงาน ประชุมร่วมกับ หจก. เขลางค์เม็ททอล

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการควบคุมงาน ประชุมร่วมกับ หจก. เขลางค์เม็ททอล เพื่อขออนุมัติใช้วัสด..

การประชุมรองผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว ..

การประชุมรองผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว การวางแผนการจัดการเร..

ที่นี่ปงสนุก

Back to School

เชิญรับชมบรรยากาศวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 ได้ที่รายการ ที่นี่ปงสนุก

ปัจฉิมนิเทศ 2563

19 มีนาคม 2563 ที่นี่ปงสนุก "ปัจฉิมนิเทศ 2563"

EP.1 "ทำไมต้องปงสนุก"

EP1-รายการที่นี่ปงสนุก "ทำไมต้องปงสนุก"

ข่าวงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564

ข่าวการศึกษา