1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 ..

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2565 ของรองผู้อำนวยการโรง..

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นล..

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน..

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 256..

ขอเชิญร่วมงานแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การ..

ภาพกิจกรรม

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรท..

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ม..

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ที่เข้าร่วมกิจกรร..

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ที่เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ North..

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื่อมอบหมาย ส่งมอบภารกิจหน้าที่ และให้คำแนะ..

ประชุมรองผู้อำนวยการโรงเรียน 4 ฝ่าย เพื่อมอบหมาย ส่งมอบภารกิจหน้าที่ และให้คำแนะนำแนวทางการขับเคลื่อ..

ที่นี่ปงสนุก

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุ..

กิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก ในงานแข่งขันมหกรรม..

อัญมณีแห่งเสมา คารวะมุทิตาด้วยดวงใจ กลุ่มเครือข่ายจามเทวี 2565

อัญมณีแห่งเสมา คารวะมุทิตาด้วยดวงใจ กลุ่มเครือข่ายจามเทวี 2565

การแสดงชุดที่ 1 ฟ้อนลำปาง พิธีรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจพี่ๆ ชาวบำนาญปงสนุก

การแสดงชุดที่ 1 ฟ้อนลำปาง พิธีรับน้องใหม่ สู่อ้อมใจพี่ๆ ชาวบำนาญปงสนุก

ข่าวงานธุรการ

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็น..

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแห..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดโครงการไม้เพื่อใช้ในการแ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดโครงการไม้เพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรร..

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดโครงการไม้เพื่อใช้ในการแข..

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดโครงการไม้เพื่อใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม..