1 1 1 1 1 1

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนบ้านปงสนุก เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก

หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปงสนุก

16 มกราคม 2565

16 มกราคม 2565 "วันครูแห่งชาติ" เนื่องในวันครู 2565 ขอคารวะคุณครู บูรพาจารย์ โรงเรียนบ้านปงสนุกทุกท่..

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียน เนื่องในสัปดาห์วันครู

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียน เนื่องในสัปดาห์วันครู

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพ..

กิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 กล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ได้นำคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าคารวะ อวยพรปีใ..

ที่นี่ปงสนุก

เก็บตกบรรยากาศวันคริสต์มาส 2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก

เก็บตกบรรยากาศวันคริสต์มาส 2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก

บรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาส 2021 โรงเรียนบ้านปงสนุก

บรรยากาศกิจกรรมวันคริสต์มาส 2021 โรงเรียนบ้านปงสนุก

การแสดงชุด “เบิกฟ้าบ้านปงสนุก” แสดงในพิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก เมื่อวัน..

การแสดงชุด “เบิกฟ้าบ้านปงสนุก” แสดงในพิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 256..

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยวิธีเ..

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใ..

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยวิธีเฉ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระด..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั..