1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตร..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวก..

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่ง..

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือ ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ..

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านปงสนุก กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้ร่วมพิธีเปิด..

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน ได้ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการ อนุบาลลำ..

กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวก..

กิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนบ้านปงสนุก เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้ส..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกับ สภ.เมืองลำปาง ได้จัดกิจกรรมบูรณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพ..

โรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมกับ สภ.เมืองลำปาง ได้จัดกิจกรรมบูรณาการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์ต่อต้าน..

ที่นี่ปงสนุก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก

ประเพณีรดน้ำ ดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านปงสนุก

กิจกรรมพาพี่เที่ยวภูเก็ต-สิมิลัน

กิจกรรมพาพี่เที่ยวภูเก็ต-สิมิลัน พี่ที่จะเกษียณ 65 จัดการแสดง ชุดโหญ่ เต้นรีวิวสไตล์ปักษ์ใต้ ประก..

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับช..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับช..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับช..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นป..