1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2564 ครูภัทรวดี เวทธรรม และ ครูมยุรี คงแดง

มุทิตาจิตนุสรณ์ วันเกษียณอายุราชการ 2564 ครูภัทรวดี เวทธรรม และ ครูมยุรี คงแดง

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กั..

ประกาศปิดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนที่โรงเรียน (On Site) ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564

ภาพกิจกรรม

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายจามเทวี ร..

ประธานกลุ่มเครือข่ายจามเทวี พร้อมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายจามเทวี ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ..

ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2564 ..

ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมดอกพร้าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะกรรม..

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อกำหนดทิศทาง..

ที่นี่ปงสนุก

เพลงมาร์ชปงสนุก (เวอร์ชั่นใหม่)

เพลงมาร์ชปงสนุก (เวอร์ชั่นใหม่)

ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง

ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนบ้านปงสนุก

Back to School

เชิญรับชมบรรยากาศวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 ได้ที่รายการ ที่นี่ปงสนุก

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพ..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภ..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยวิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์