1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) ในวันเสาร..

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Performance Agreement : PA) ในวันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 256..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 100% ตั้งแต่..

โรงเรียนบ้านปงสนุกจะทำการเปิดเรียนรูปแบบ On Site (เรียนที่โรงเรียน) 100% ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 256..

เปิดเรียนอย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

เปิดเรียนอย่างมั่นใจ สู้ภัยโควิด-19 ด้วยมาตรการ 3 ไม่

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นของ..

ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะพูดคุย และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึก..

การประชุมคณะครูและบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งในรูปแบบ On Sit..

การประชุมคณะครูและบุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งในรูปแบบ On Site และรูปแบบออนไลน์ ผ..

การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีกา..

การจัดอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเล..

ที่นี่ปงสนุก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป ..

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป ลำปาง เขต1

ที่นี่ปงสนุก EP-3

ที่นี่ปงสนุก EP-3 "ปงสนุกสถานศึกษาน่าอยู่"

เพลงมาร์ชปงสนุก (เวอร์ชั่นใหม่)

เพลงมาร์ชปงสนุก (เวอร์ชั่นใหม่)

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระด..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปี..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสำเร็จ) กลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพ..