1 1 1 1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปรับระดับพื้นที่ควบคุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ..

การปรับระดับพื้นที่ควบคุม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ยินดีต้อนรับ นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สู่ครอบ..

ยินดีต้อนรับ นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สู่ครอบครัวรั้วแดง-ดำ ด้วยค..

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลำปาง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อนวล กาศอินต๊ะ คุณพ่..

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อนวล กาศอินต๊ะ คุณพ่อของรองอัญชลิกา แสงบ..

โรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณตานวล กาศอินต๊ะ คุณพ่อของรอง..

โรงเรียนบ้านปงสนุกร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณตานวล กาศอินต๊ะ คุณพ่อของรองอัญชลิกา แสงบุญเรือง..

คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศ..

คณะครูสายชั้นอนุบาล จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ที่นี่ปงสนุก

ที่นี่ปงสนุก EP-3

ที่นี่ปงสนุก EP-3 "ปงสนุกสถานศึกษาน่าอยู่"

เพลงมาร์ชปงสนุก (เวอร์ชั่นใหม่)

เพลงมาร์ชปงสนุก (เวอร์ชั่นใหม่)

ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง

ปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง โรงเรียนบ้านปงสนุก

ข่าวงานธุรการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยวิธีเฉพ..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภ..

ประกาศข้อมูลสำคัญในสาระสัญญา ซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโดยวิ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์